ประยุคใช้ในชีวิตประจำวันกับศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊ก

ถ้าหากเราลอง ถามว่าศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีนนั้นดั่งเดิมแล้วมีศิลปะการต่อสู้ประเภทใด บ้างแต่ถ้าจะให้ดีให้เราพูดถึงนั้นก็คือไท่เก๊กเพราะว่าศิลปะการต่อสู้ไท่ เก๊กนั้นเป็นการต่อสู้แบบเหมือนวิชาหมัดเมาที่ใครๆเคยได้ยินนั้นเองแต่ศิลปะ การต่อสู้ไท่เก๊กนั้นจะออกมาเป็นในแนวแบบว่าการใช้จังหวะขาและแขนมากกว่า เหมือนการฝึกความไวของตัวเองไปด้วยภายในตัวเพราว่าศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊ก นั้นจะเน้นไปในทางศิลปะการต่อสู้เหมือนและคล้ายๆยูโดคือการว่องไวและการ กำจัดคู่ต่อสู้ด้วยมือและขาเข้าจุดสำคัญของเป่าหมายอย่างแรงและตามตำนานจีนTaiChi เคยเรามาก่อนกันว่าศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นเป็นเหมือนครูต้นแบบของวิชาของ ศิลปะทุกด้านทุกแขนงของประเทศจีนเลยจากตำราที่ได้มีการสำรวจพบเพราะว่าการ ต่อสู้แบบไท่เก๊กนั้นคือการใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายวาดรวยลายและกระบวนท่า ออกอย่างอ่อนช้อยและพริ้วไหวให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจุดเด่นของศิลปะการต่อ สู้ไท่เก๊กนั้นก็คือความคล่องแคล่วว่องไหวและความอ่อนช้อยพริ้วไวเพื่อให้ คู่ต่อสู้ที่กำลังต่อสู้เรานั้นเกิดความประมาทและทำให้เสียสมาธิและทำให้เราTai-Chi-pic นั้นสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากปกติและเรื่องทั้งหมดที่ เล่ามาข้างต้นนั้นก็คือเนื้อหาย่อยๆที่ได้มีการสำรวจและตรวจพบว่าไท่เก๊ก นั้นคือหนึ่งในวิชาเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กการต่อสู้ของประเทศจีน อีกด้วยและจากการที่ได้มีการสำรวจว่าวิชานี้นั้นพบมากเกิดเปิดฝึกสอนที่แถวๆ บริเวณเทือกเขาฝูเจี้ยนอีกด้วยเพราะว่าตรงนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ตาม ตำนานนั้นได้เขียนระบุไว้ที่มีวัดดังกล่าวอดีตเคยตั่งอยู่บริเวณนี้นั่นเอง เลยทำให้เป็นที่มาของ กระบวนท่าไท่เก๊กต่างๆนั่นเอง