การต่อสู้ของนักสู้ทั่วทุกมุมโลก

ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าเพื่อการอยู่รอดของยูโด

ดั่งเดิมแท้แล้วศิลปะการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นนั้นหรือการต้อสู้แบบหมัดเชิงมวยหรือการต่อสู้แบบใช้อาวุธนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าสมัยสงครามชิงแผ่นดินญี่ปุ่นนั้นได้มีการใช้หอกใช้ทวนในการต่อสู้ต่างๆเข้ามาใช้ผสมผสานกันและในตอนนั้นก็มีอีกศิลปะการต่อสู้ด้วยหมดมือเปล่านั้นก็คือยูโด ถามว่ายูโดคืออะไรยูโดคือศิลปะการต่อสู้
ประเภทนี่นั้นจะเป็นแนวเชิงหมัดเชิงมวยซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คล้ายๆกับมวยไทยของประเทศไทยนั้นเองอีกด้วยเพราะว่ายูโดนั้นจะเน้นไปที่ข้อแขนและข้อมือเพราะว่ายูโดนั้นคือการใช้ข้อมือสะบัดไปข้างหน้าด้วยหลังสะบัดข้อมือด้วยความเร็วสูงและเข้าเป่าหมายอย่างรวดเร็วจะทำให้หยุดคู่ต่อสู้ได้เลยภายไม่กี่วินาทีอย่างเช่นใช่นิ้วชี้กับนิ้วกลางสองนิ้วเรานั้นเกรงนิ้วให้มากและแข็งที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจิ้มไปที่ท้ายทอยหลังด้านหลังเราถ้าคนที่ใช้ท่านี่เป็นสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าคู่ต่อสู้อาจจะน็อคหลับกลางอากาศเลยก็ได้แต่ถ้าเราสามารถเกรงนิ้วให้แข็งๆแล้วจิ้มไปหน้าใต้คางของคู่สู้ได้นั้นก็อาจทำให้คู่แต่สู้จุกชนิดที่แบบว่าไม่สามารถก้าวขาหรือขยับร่างกายได้เลยและนี่ก็คือศิลปะการต่อสู้แบบยูโดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทนี่นั้นมาแพร่หลายกันมากหลังจากที่มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเชื่อดังของเมืองจีนเราทักษะศิลปะการต่อสู้ของยูโดมาถ่ายถอดเป็นหนังก็เลยเหมือนเป็นการปลุกความเป็นยูโดของใครๆเลยคนเลยจึงทำให้มีการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทนี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไม่ให้จางหายไปไหนจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดข้างต้นนั้นก็คือศิลปะการต่อสู้ของยูโดนั่นเอง