การต่อสู้ของนักสู้ทั่วทุกมุมโลก

ประยุคใช้ในชีวิตประจำวันกับศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊ก

ถ้าหากเราลองถามว่าศิลปะการต่อสู้ของประเทศจีนนั้นดั่งเดิมแล้วมีศิลปะการต่อสู้ประเภทใดบ้างแต่ถ้าจะให้ดีให้เราพูดถึงนั้นก็คือไท่เก๊กเพราะว่าศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นเป็นการต่อสู้แบบเหมือนวิชาหมัดเมาที่ใครๆเคยได้ยินนั้นเองแต่ศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นจะออกมาเป็นในแนวแบบว่าการใช้จังหวะขาและแขนมากกว่าเหมือนการฝึกความไวของตัวเองไปด้วยภายในตัวเพราว่าศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นจะเน้นไปในทางศิลปะการต่อสู้เหมือนและคล้ายๆยูโดคือการว่องไวและการกำจัดคู่ต่อสู้ด้วยมือและขาเข้าจุดสำคัญของเป่าหมายอย่างแรงและตามตำนานจีนเคยเรามาก่อนกันว่าศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นเป็นเหมือนครูต้นแบบของวิชาของศิลปะทุกด้านทุกแขนงของประเทศจีนเลยจากตำราที่ได้มีการสำรวจพบเพราะว่าการต่อสู้แบบไท่เก๊กนั้นคือการใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายวาดรวยลายและกระบวนท่าออกอย่างอ่อนช้อยและพริ้วไหวให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจุดเด่นของศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กนั้นก็คือความคล่องแคล่วว่องไหวและความอ่อนช้อยพริ้วไวเพื่อให้คู่ต่อสู้ที่กำลังต่อสู้เรานั้นเกิดความประมาทและทำให้เสียสมาธิและทำให้เรานั้นสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมจากปกติและเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาข้างต้นนั้นก็คือเนื้อหาย่อยๆที่ได้มีการสำรวจและตรวจพบว่าไท่เก๊กนั้นคือหนึ่งในวิชาเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ไท่เก๊กการต่อสู้ของประเทศจีนอีกด้วยและจากการที่ได้มีการสำรวจว่าวิชานี้นั้นพบมากเกิดเปิดฝึกสอนที่แถวๆบริเวณเทือกเขาฝูเจี้ยนอีกด้วยเพราะว่าตรงนั้นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ตามตำนานนั้นได้เขียนระบุไว้ที่มีวัดดังกล่าวอดีตเคยตั่งอยู่บริเวณนี้นั่นเองเลยทำให้เป็นที่มาของ กระบวนท่าไท่เก๊กต่างๆนั่นเอง